Kezdőknek

Kedves érdeklődő!

Örömünkre szol­gál, hogy az alábbi sorokat olva­sod, hiszen ezzel érdek­lődést mutatsz, hogy közösségünkhöz tartozz.

Az aláb­bi­ak­ban fontos infor­má­ciókat találsz az edzéseinken való részvétel­hez szükséges felszerelésekről, feltételekről, valamint a leg­gyakrabban felmerülő kérdésekre is igyek­szünk válaszolni.

Ha az olva­sot­tak után bármi kérdés merülne fel, ne habozz kérdezni! 🙂

Elérhetőség

Edzéseinken óvodás kortól foglalkozunk minden korosztállyal, a számára legmegfelelőbb edzésmódszerrel Isaszegen.

Felszerelés:
Az edzéseken való részvé­tel megkezdéséhez kényelmes, hosszú szárú melegítő­nadrá­gra (amiben kényelme­sen tud mozogni) és egy pólóra van szükség.

A további szükséges felszerelésekről bővebben olvashatsz itt.

Gyakran Ismételt Kérdések

Bárki elkezd­het karatézni?

Igen! A karate elkezdéséhez nincs szük­ség sem­mi­lyen előképzettsé­gre. Kortól, nemtől függetlenül bárki elkezd­heti. Igyek­szünk min­denk­inek meg­találni a számára leg­megfelelőbb időpon­tot és cso­por­tot a megfelelő fejlődéshez.

Ki lehet próbálni az edzéseket?

Az első hét (3 edzés) min­denki számára próbaidőszak. Utána kell dön­teni a beiratkozás­ról, egyeztetni az edzővel a folytatásról.

Szülők beül­het­nek az edzésekre?

Tapasz­ta­lat szerint a gyerekek job­ban figyel­nek, ha a szülő nincs bent az edzésen. Rend­sz­ere­sen tar­tunk nyílt edzéseket, ahol meg lehet nézni a gyerekeket.
Ha az edzés ideje alatt úgyis ott tartózkodna szülőként, hoz­zá­tartozóként, akár be is áll­hat és karatézhat együtt a gyer­mekkel, vagy párhuzamosan vele egy másik edzésen.

Men­ny­ibe kerül?

Egy havi edzés­díj (ami akár 10-16 edzést is takarhat egy hónapban) megfelel egy kiadós éttermi vacsora árának.

Mi van, ha a gyereknek nincs kedve edzésre menni?

Bizonyára gyereküknek is lesznek „egyszer fent, egyszer lent” nap­jai. Fontos, hogy a szülők az első edzéstől fogva segít­senek abban, hogy a tréningeket a gyerek életének szerves részévé tegyék. Tudni­való, hogy csak az edzések állandó láto­gatása ered­ményez fejlődést!
Egy szó mint száz, elindulni nehéz (legyünk őszinték, sokszor nekünk is🙂), de ha odaért edzésre, szinte biztos, hogy megszűnnek a problémák és jól fogja érezni magát gyermekük.

Nem voltunk „x” edzésen. Így men­nyi a díj?

Havi edzés­díjunk van, amit az aktuális hónap közepéig kell fizetni arra a hónapra vonatkozóan. A havi edzésdíjra tekintsetek úgy, mint egy folyamatos szol­gál­tatásra. Mint például egy TV vagy Streaming szol­gál­tatásra, akik küldik havonta azt a fránya csekket, akár bekapcsoltuk a TV-t, akár nem.

Tan­ulás vagy sport?

A tan­ulás vagy sport nem konkuren­sei egymás­nak. Hisszük és tapasz­taljuk, hogy szülő, edző és iskola egymást támo­gatva messzebb jut a gyer­mek fejlesztésében, mint önállóan.

Lehet-e garan­tálni, hogy gyerekem meg tudja majd védeni magát az utcán?

Bár a karate önvédelmi sportág, garan­tálni ilyet nem lehet. Ter­mészete­sen a karate növeli az esé­lyeket. Jó néhány év gyako­r­lását követően jobb esél­lyel indulsz, mint aki sem­mi­lyen küzdős­portot, vagy harcművészetet nem gyako­rol rendszeresen. Mindenesetre biztos, hogy tisztába kerül a saját erejével, ha megpróbálkozik a versenyzéssel, akkor el fog kezdeni stresszhelyzeteket is egyre magabiztosabban kezelni, határozottabb, jobb kiállása lesz.

Tel­jes erőből ütik, rúgják-e egymást az edzéseken?

Nem! Nálunk a tech­nikák pon­tosságán van a hangsúly, ame­lyeket, úgy­mond, kon­trol­lálunk. Vagyis a fejhez legfel­jebb hoz­záérni szabad, testre pedig félerősen dol­go­zunk. Igyek­szünk vigyázni mind a magunk, mind a töb­biek testi épségére.

Egészség, sportorvos:

Minden edzésünkön, mozgás közben, az egyik legfontosabb alapelvünk az egészség megóvása, a gyakorlatok helyes végrehajtásával a sérülések elkerülése. Természetesen a baleset lehetősége benne van bármely mozgásformában, de igyekszünk körültekintően, és folyamatosan továbbképezve magunkat, edzéseket vezetni. Ezek mellett Egyesületünk minden tagjának rendszeresen részt kell vennie sportorvosi vizsgálaton, melyen a versenyzéshez is szükséges “VERSENYEZHET” pecsét megszerzésével igazolják megfelelő egészségi állapotukat, és szervezetük terhelhetőségét.

Egyesületi szabályzatunk ide kattintva érhető el.